×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 18.13 million ton 2005
2 Saudi Arabia 10.96 million ton 2005
3 United States 10.82 million ton 2005
4 India 10.32 million ton 2005
5 Mexico 10.02 million ton 2005
6 Japan 8.78 million ton 2005
7 South Korea 6.61 million ton 2005
8 Brazil 6.26 million ton 2005
9 Russia 5.36 million ton 2005
10 Turkey 4.15 million ton 2005
11 Egypt 3.6 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 3.1 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.84 million ton 2005
12 Iran 2.81 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.73 million ton 2005
13 Venezuela 2.47 million ton 2005
14 Thailand 2.43 million ton 2005
15 Poland 2.37 million ton 2005
16 Spain 2.24 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.13 million ton 2005
17 Canada 1.84 million ton 2005
18 Algeria 1.81 million ton 2005
Religious countries average (profile) 1.8 million ton 2005
19 Taiwan 1.8 million ton 2005
20 Australia 1.72 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.6 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.51 million ton 2005
21 Morocco 1.5 million ton 2005
22 Iraq 1.5 million ton 2005
23 Germany 1.48 million ton 2005
24 United Kingdom 1.4 million ton 2005
25 Kuwait 1.33 million ton 2005
26 Malaysia 1.32 million ton 2005
27 United Arab Emirates 1.26 million ton 2005
28 Argentina 1.18 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 1.05 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 1.02 million ton 2005
29 Indonesia 995,000 ton 2005
30 Chile 980,000 ton 2005
31 Philippines 973,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 938,109.09 ton 2003
32 Portugal 883,000 ton 2005
33 Ecuador 876,000 ton 2005
Former British colonies average (profile) 873,791.1 ton 2005
34 Vietnam 869,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 727,677.51 ton 2005
NATO countries average (profile) 710,000 ton 2005
35 Dominican Republic 673,000 ton 2005
36 Yemen 659,000 ton 2005
37 Peru 657,000 ton 2005
38 Romania 642,000 ton 2005
39 Colombia 639,519 ton 2005
40 Libya 624,000 ton 2005
41 Qatar 587,000 ton 2005
42 Pakistan 579,000 ton 2005
43 Syria 532,000 ton 2005
44 Israel 530,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 501,021.43 ton 2005
European Union average (profile) 480,038.46 ton 2005
45 Tunisia 462,000 ton 2005
46 Netherlands 426,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 403,562.5 ton 2005
47 Hong Kong 395,000 ton 2005
48 Bulgaria 384,000 ton 2005
49 Sweden 377,000 ton 2005
50 Kazakhstan 364,300 ton 2005
51 Ukraine 360,000 ton 2005
52 Greece 357,000 ton 2005
53 Bolivia 332,000 ton 2005
54 Jordan 306,000 ton 2005
55 South Africa 302,000 ton 2005
56 Lithuania 271,000 ton 2005
57 Finland 264,000 ton 2005
=58 Norway 246,000 ton 2005
=58 Hungary 246,000 ton 2005
60 Guatemala 240,480 ton 2005
61 Belarus 226,000 ton 2005
62 Singapore 214,000 ton 1998
63 Belgium 190,000 ton 2005
64 El Salvador 175,364 ton 2005
65 Austria 171,000 ton 2005
66 Sri Lanka 168,000 ton 2005
67 Lebanon 166,000 ton 2005
68 Yugoslavia 162,000 ton 2005
69 Czech Republic 156,000 ton 2005
70 Azerbaijan 155,000 ton 2005
71 New Zealand 153,000 ton 2005
72 Cuba 147,000 ton 2005
73 Ireland 142,000 ton 2005
74 Senegal 137,000 ton 2005
=75 Panama 116,000 ton 2005
=75 Croatia 116,000 ton 2005
77 Sudan 108,000 ton 2005
78 Costa Rica 99,275 ton 2005
79 Oman 94,000 ton 2005
80 Slovenia 89,000 ton 2005
81 Uruguay 87,000 ton 2005
82 Jamaica 85,000 ton 2005
83 Paraguay 82,050 ton 2005
84 Turkmenistan 80,000 ton 2005
85 Mauritius 79,000 ton 2005
86 Ghana 73,000 ton 2005
=87 Slovakia 71,000 ton 2005
=87 Denmark 71,000 ton 2005
89 Honduras 68,620 ton 2005
90 Nepal 68,000 ton 2005
91 Cote d'Ivoire 66,000 ton 2005
92 Angola 63,000 ton 2005
93 Netherlands Antilles 60,000 ton 2005
94 Nicaragua 58,000 ton 2005
95 Albania 57,000 ton 2005
96 Latvia 56,000 ton 2005
97 Trinidad and Tobago 55,000 ton 2005
98 Moldova 54,000 ton 2005
99 Cyprus 53,000 ton 2005
100 Kenya 48,000 ton 2005
101 Cameroon 43,000 ton 2005
=102 Bahrain 38,000 ton 2005
=102 Reunion 38,000 ton 2005
104 Uzbekistan 34,000 ton 2005
105 Botswana 32,000 ton 2005
106 Macau 30,000 ton 2005
=107 Mauritania 29,000 ton 2005
=107 Djibouti 29,000 ton 2005
109 Guadeloupe 26,000 ton 2005
=110 Georgia 25,000 ton 2005
=110 Papua New Guinea 25,000 ton 2005
112 Suriname 22,000 ton 2005
=113 Aruba 21,000 ton 2005
=113 Gabon 21,000 ton 2005
=115 Bangladesh 20,000 ton 2005
=115 The Bahamas 20,000 ton 2005
=115 Armenia 20,000 ton 2005
=118 Belize 19,000 ton 2005
=118 Martinique 19,000 ton 2005
=120 Laos 18,000 ton 2005
=120 Malta 18,000 ton 2005
122 Nigeria 17,000 ton 2005
123 Mozambique 16,110 ton 2005
124 Burma 16,000 ton 2005
125 Brunei 14,000 ton 2005
=126 Bermuda 13,000 ton 2005
=126 Haiti 13,000 ton 2005
128 Barbados 12,712 ton 2005
=129 Luxembourg 12,000 ton 2005
=129 Fiji 12,000 ton 2005
131 Guyana 9,693 ton 2005
=132 Madagascar 9,000 ton 2005
=132 Cape Verde 9,000 ton 2005
=132 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=132 Benin 9,000 ton 2005
=132 French Polynesia 9,000 ton 2005
137 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
=138 Namibia 7,000 ton 2005
=138 Tajikistan 7,000 ton 2005
=140 Tanzania 6,000 ton 2005
=140 Estonia 6,000 ton 2005
=140 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=140 Grenada 6,000 ton 2005
=144 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=144 Eritrea 5,000 ton 2005
=146 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=146 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=146 Bhutan 4,000 ton 2005
=149 Liberia 3,000 ton 2005
=149 Seychelles 3,000 ton 2005
=149 Zambia 3,000 ton 2005
=152 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=152 Burundi 2,000 ton 2005
=152 Iceland 2,000 ton 2005
=152 Ethiopia 2,000 ton 2005
=152 Dominica 2,000 ton 2005
=152 French Guiana 2,000 ton 2005
=152 Togo 2,000 ton 2005
=159 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=159 Chad 1,000 ton 2005
=159 Tonga 1,000 ton 2000
=159 Solomon Islands 1,000 ton 1994
163 Uganda 100 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×