×

Energy > Kerosene > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 22.13 million ton 2005
2 China 10.64 million ton 2005
3 India 9.38 million ton 2005
4 Indonesia 9.29 million ton 2005
5 Iran 6.06 million ton 2005
6 South Korea 5.14 million ton 2005
7 United Kingdom 3.87 million ton 2005
8 United States 3.23 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.81 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.07 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.57 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.55 million ton 2003
9 Iraq 1.28 million ton 2005
10 Israel 1.01 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 984,555.56 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 963,556 ton 2002
11 Ireland 870,000 ton 2005
12 Nigeria 799,000 ton 2005
13 Bangladesh 704,000 ton 2005
Religious countries average (profile) 658,336.5 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 632,437.5 ton 2005
14 South Africa 609,000 ton 2005
15 Egypt 523,000 ton 2005
Muslim countries average (profile) 516,723.25 ton 2005
Former British colonies average (profile) 424,250.38 ton 2005
16 Dominican Republic 340,000 ton 2005
17 Vietnam 333,000 ton 2005
18 Nepal 318,000 ton 2005
19 Canada 314,000 ton 2005
20 Libya 299,000 ton 2005
=21 Kenya 285,000 ton 2005
=21 Benin 285,000 ton 2005
23 Philippines 263,000 ton 2005
24 Mexico 254,000 ton 2005
25 Pakistan 235,000 ton 2005
26 Ethiopia 230,000 ton 2005
27 Cuba 216,000 ton 2005
28 Saudi Arabia 211,000 ton 2005
29 Peru 210,000 ton 2005
30 Sri Lanka 203,000 ton 2005
31 Tunisia 194,000 ton 2005
failed states average (profile) 182,133.33 ton 2005
32 Syria 177,000 ton 2005
33 Jordan 156,000 ton 2005
=34 Tanzania 151,000 ton 2005
=34 Angola 151,000 ton 2005
36 Colombia 122,000 ton 2005
37 Azerbaijan 117,000 ton 2005
38 Cameroon 113,000 ton 2005
39 Yemen 109,000 ton 2005
40 Norway 105,000 ton 2005
41 Chile 94,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 91,565.79 ton 2005
42 Cote d'Ivoire 90,000 ton 2005
43 Belgium 89,000 ton 2005
44 Uzbekistan 82,000 ton 2005
=45 Australia 81,000 ton 2005
=45 Martinique 81,000 ton 2005
47 Malaysia 80,730 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 78,276.82 ton 2005
48 Madagascar 76,000 ton 2005
49 Haiti 75,000 ton 2005
50 Mozambique 71,980 ton 2005
51 Russia 70,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 69,364.29 ton 2002
Former French colonies average (profile) 68,927.2 ton 2005
52 Ghana 61,000 ton 2005
=53 Netherlands 60,000 ton 2005
=53 The Bahamas 60,000 ton 2005
=55 Guadeloupe 59,000 ton 2005
=55 Togo 59,000 ton 2005
=55 Singapore 59,000 ton 2005
58 Romania 52,000 ton 2005
59 Uganda 47,000 ton 2005
60 Honduras 46,100 ton 2005
61 Netherlands Antilles 46,000 ton 2005
62 Reunion 45,000 ton 2005
63 Cambodia 42,000 ton 2005
64 Guatemala 41,000 ton 2005
65 Estonia 40,000 ton 1996
66 Guinea 39,000 ton 2005
67 Bahrain 38,000 ton 2005
68 Zimbabwe 34,000 ton 2005
=69 North Korea 32,000 ton 2005
=69 Hong Kong 32,000 ton 2005
=69 El Salvador 32,000 ton 2005
=72 Kuwait 28,000 ton 2005
=72 Nicaragua 28,000 ton 2005
=72 Jamaica 28,000 ton 2005
=72 Turkey 28,000 ton 2005
76 Georgia 26,000 ton 2005
=77 Somalia 25,000 ton 2005
=77 Burkina Faso 25,000 ton 2005
=79 Brazil 24,000 ton 2005
=79 Argentina 24,000 ton 2005
=81 Yugoslavia 23,000 ton 2005
=81 Gabon 23,000 ton 2005
=81 Venezuela 23,000 ton 2005
=81 Central African Republic 23,000 ton 2005
=85 Ukraine 22,000 ton 2005
=85 Eritrea 22,000 ton 2005
=85 Bolivia 22,000 ton 2005
=85 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
89 Guyana 21,126 ton 2005
=90 Laos 21,000 ton 2005
=90 French Guiana 21,000 ton 2005
=90 Sierra Leone 21,000 ton 2005
=93 Kazakhstan 20,000 ton 2005
=93 Malawi 20,000 ton 2005
=95 Zambia 19,000 ton 2005
=95 Mali 19,000 ton 2005
=95 Mongolia 19,000 ton 2005
=98 Bermuda 18,000 ton 2005
=98 Belize 18,000 ton 1994
=100 Cyprus 16,000 ton 2005
=100 Greece 16,000 ton 2005
=100 Taiwan 16,000 ton 2005
=100 Thailand 16,000 ton 2005
=104 Malta 15,000 ton 2005
=104 Botswana 15,000 ton 2005
=104 Fiji 15,000 ton 2005
=107 Germany 14,000 ton 2005
=107 Djibouti 14,000 ton 2005
=109 Bhutan 13,000 ton 2005
=109 Rwanda 13,000 ton 2005
=109 Congo, Republic of the 13,000 ton 2005
=112 Algeria 11,000 ton 2005
=112 Oman 11,000 ton 2005
=112 Morocco 11,000 ton 2005
=115 Sudan 10,000 ton 2005
=115 Mauritius 10,000 ton 2005
=115 Liberia 10,000 ton 2005
=115 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=115 Trinidad and Tobago 10,000 ton 2005
=115 Senegal 10,000 ton 2005
=121 Uruguay 9,000 ton 2005
=121 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
=121 The Gambia 9,000 ton 2005
=121 Albania 9,000 ton 2005
125 Niger 8,200 ton 2005
=126 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
=126 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=128 Macau 6,000 ton 2005
=128 Belarus 6,000 ton 2005
=128 Grenada 6,000 ton 2005
=128 Comoros 6,000 ton 2005
=132 Denmark 5,000 ton 2005
=132 Suriname 5,000 ton 2005
=132 Cape Verde 5,000 ton 2005
=132 Seychelles 5,000 ton 2005
=136 New Zealand 4,000 ton 2005
=136 Czech Republic 4,000 ton 2005
=136 Austria 4,000 ton 2005
=136 Qatar 4,000 ton 2003
=140 Portugal 3,000 ton 2005
=140 Panama 3,000 ton 2005
=140 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=140 Tonga 3,000 ton 2005
=140 Sweden 3,000 ton 2005
=140 Brunei 3,000 ton 2005
=140 Burundi 3,000 ton 2005
=140 Armenia 3,000 ton 2003
148 Barbados 2,660 ton 2005
=149 Afghanistan 2,000 ton 2005
=149 Costa Rica 2,000 ton 2005
=149 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=149 Kiribati 2,000 ton 2005
=149 Ecuador 2,000 ton 2002
=149 Solomon Islands 2,000 ton 1996
=149 Western Sahara 2,000 ton 1990
156 Paraguay 1,650 ton 2005
=157 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=157 Mauritania 1,000 ton 2005
=157 Slovenia 1,000 ton 2005
=157 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=157 Chad 1,000 ton 2005
=157 Croatia 1,000 ton 2005
=157 French Polynesia 1,000 ton 2005
=157 Poland 1,000 ton 2005
=157 Montserrat 1,000 ton 2005
=157 Burma 1,000 ton 2005
=157 Dominica 1,000 ton 2005
=157 Vanuatu 1,000 ton 2005
=157 Luxembourg 1,000 ton 2005
=157 Moldova 1,000 ton 2005
=157 Lebanon 1,000 ton 2005
=157 Spain 1,000 ton 2003
=157 Slovakia 1,000 ton 2003
=157 Hungary 1,000 ton 2002
=157 Latvia 1,000 ton 2000
=157 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996
=157 Finland 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Kerosene > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×