×

Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 388.99 million ton 2005
2 Soviet Union 59.95 million ton 1991
3 China 48.1 million ton 2005
4 Japan 44.46 million ton 2005
5 Canada 29.07 million ton 2005
6 Mexico 26.58 million ton 2005
7 Russia 26.26 million ton 2005
8 Germany 24.49 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 20.65 million ton 2005
9 United Kingdom 18.78 million ton 2005
10 Iran 17.83 million ton 2005
Cold countries average (profile) 15.14 million ton 2005
11 Australia 14.94 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 13.96 million ton 2005
12 Indonesia 13.68 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 13.16 million ton 2005
13 Saudi Arabia 12.75 million ton 2005
14 Brazil 12.3 million ton 2005
15 Venezuela 10.75 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 9.98 million ton 2005
16 India 8.23 million ton 2005
17 South Africa 8.06 million ton 2005
18 Spain 8.04 million ton 2005
19 Taiwan 7.91 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 7.81 million ton 2005
20 Malaysia 7.57 million ton 2005
21 Netherlands 7.14 million ton 2005
22 South Korea 7.01 million ton 2005
23 Nigeria 6.66 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 5.81 million ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 5.79 million ton 2005
24 Iraq 5.67 million ton 2005
25 Thailand 5.05 million ton 2005
26 Ukraine 4.76 million ton 2005
NATO countries average (profile) 4.57 million ton 2005
27 East Germany 4.09 million ton 1990
28 Poland 3.98 million ton 2005
29 Sweden 3.89 million ton 2005
30 Greece 3.82 million ton 2005
31 Colombia 3.72 million ton 2005
European Union average (profile) 3.48 million ton 2005
Eurozone average (profile) 3.47 million ton 2005
Religious countries average (profile) 3.26 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 3.23 million ton 2005
32 United Arab Emirates 3.23 million ton 2005
33 Egypt 2.9 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.78 million ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 2.71 million ton 2005
Eastern Europe average (profile) 2.68 million ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 2.67 million ton 2005
34 Turkey 2.67 million ton 2005
35 Philippines 2.66 million ton 2005
36 Vietnam 2.63 million ton 2005
37 New Zealand 2.5 million ton 2005
Catholic countries average (profile) 2.45 million ton 2005
38 Kazakhstan 2.32 million ton 2005
39 Argentina 2.19 million ton 2005
40 Israel 2.19 million ton 2005
41 Kuwait 2.11 million ton 2005
42 Chile 2.11 million ton 2005
Muslim countries average (profile) 2.09 million ton 2005
43 Austria 2.07 million ton 2005
44 Czech Republic 2.04 million ton 2005
45 Finland 2.01 million ton 2005
46 Algeria 1.98 million ton 2005
South Asia average (profile) 1.95 million ton 2005
47 Libya 1.9 million ton 2005
48 Denmark 1.87 million ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 1.86 million ton 2005
49 Portugal 1.77 million ton 2005
50 Belgium 1.75 million ton 2005
51 Ecuador 1.61 million ton 2005
52 Ireland 1.6 million ton 2005
53 Norway 1.6 million ton 2005
Hot countries average (profile) 1.59 million ton 2005
54 Romania 1.57 million ton 2005
55 Hungary 1.48 million ton 2005
56 Czechoslovakia 1.47 million ton 1991
57 Uzbekistan 1.4 million ton 2005
58 Yemen 1.31 million ton 2005
59 Lebanon 1.27 million ton 2005
60 Syria 1.26 million ton 2005
South and Central Asia average (profile) 1.24 million ton 2005
61 Pakistan 1.19 million ton 2005
62 Tajikistan 1.12 million ton 2005
failed states average (profile) 1.08 million ton 2005
63 Dominican Republic 1.04 million ton 2005
64 Belarus 1.03 million ton 2005
65 Oman 1.02 million ton 2005
66 Yugoslavia 1,000,000 ton 2005
67 Peru 917,000 ton 2005
68 Guatemala 824,900 ton 2005
69 Turkmenistan 758,000 ton 2005
70 Singapore 727,000 ton 2005
71 Qatar 716,000 ton 2005
72 Croatia 709,000 ton 2005
73 Jordan 707,000 ton 2005
74 Slovenia 655,000 ton 2005
75 Slovakia 650,000 ton 2005
76 Costa Rica 586,000 ton 2005
77 Azerbaijan 576,000 ton 2005
78 Bulgaria 544,000 ton 2005
79 Sudan 541,000 ton 2005
80 Bahrain 536,000 ton 2005
81 Ghana 531,000 ton 2005
82 Jamaica 497,000 ton 2005
83 Luxembourg 486,000 ton 2005
84 El Salvador 453,593 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 449,953.78 ton 2005
85 Bolivia 430,000 ton 2005
86 Sri Lanka 425,000 ton 2005
87 Tunisia 420,000 ton 2005
88 Panama 400,000 ton 2005
89 Cuba 392,000 ton 2005
90 Kenya 391,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 389,874 ton 2005
91 Bosnia and Herzegovina 377,000 ton 2005
92 Morocco 363,000 ton 2005
93 Latvia 338,000 ton 2005
94 Burma 337,000 ton 2005
95 Benin 335,000 ton 2005
96 Georgia 334,000 ton 2005
97 Angola 331,070 ton 2005
98 Honduras 329,080 ton 2005
99 Cyprus 327,000 ton 2005
=100 Hong Kong 325,000 ton 2005
=100 Namibia 325,000 ton 2005
102 Botswana 301,000 ton 2005
103 Estonia 290,000 ton 2005
104 Bangladesh 289,000 ton 2005
105 Cameroon 284,000 ton 2005
106 Kyrgyzstan 282,000 ton 2005
107 Trinidad and Tobago 257,000 ton 2005
108 Mongolia 255,000 ton 2005
109 Lithuania 237,000 ton 2005
110 Moldova 214,000 ton 2005
111 Uruguay 213,000 ton 2005
112 Brunei 205,000 ton 2005
113 Tanzania 202,000 ton 2005
=114 Armenia 184,000 ton 2005
=114 Nicaragua 184,000 ton 2005
116 Albania 181,000 ton 2005
117 Cote d'Ivoire 180,000 ton 2005
118 North Korea 178,000 ton 2005
119 Uganda 173,000 ton 2005
120 Zimbabwe 172,000 ton 2005
121 Paraguay 166,240 ton 2005
122 Zambia 164,000 ton 2005
123 Madagascar 155,000 ton 2005
124 Guadeloupe 154,000 ton 2005
125 Papua New Guinea 150,000 ton 2005
=126 Belize 149,000 ton 2005
=126 Iceland 149,000 ton 2005
128 Ethiopia 148,000 ton 2005
129 Reunion 140,000 ton 2005
130 Martinique 128,000 ton 2005
131 Netherlands Antilles 117,000 ton 2005
132 Haiti 114,000 ton 2005
133 Senegal 106,000 ton 2005
134 Democratic Republic of the Congo 103,000 ton 2005
135 Guyana 100,482 ton 2005
136 Togo 100,000 ton 2005
137 Barbados 95,664 ton 2005
138 Mauritius 93,000 ton 2005
139 Malawi 90,000 ton 2005
=140 Suriname 83,000 ton 2005
=140 The Bahamas 83,000 ton 2005
142 Guinea 81,000 ton 2005
143 Burkina Faso 80,000 ton 2005
=144 Sierra Leone 70,000 ton 2005
=144 Niger 70,000 ton 2005
146 Malta 68,000 ton 2005
147 Congo, Republic of the 67,000 ton 2005
148 Mali 66,000 ton 2005
149 New Caledonia 60,000 ton 2005
150 Mozambique 59,850 ton 2005
151 Fiji 58,000 ton 2005
152 Aruba 56,000 ton 2005
153 Nepal 54,000 ton 2005
154 French Polynesia 46,000 ton 2005
155 Gabon 44,000 ton 2005
=156 Cambodia 42,000 ton 2005
=156 Saint Lucia 42,000 ton 2005
158 Macau 39,989 ton 2005
=159 Liberia 38,000 ton 2005
=159 Afghanistan 38,000 ton 2005
=161 Rwanda 37,000 ton 2005
=161 The Gambia 37,000 ton 2005
=163 French Guiana 35,000 ton 2005
=163 Somalia 35,000 ton 2005
165 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
166 Burundi 29,000 ton 2005
167 Grenada 28,000 ton 2005
168 Bermuda 27,000 ton 2005
=169 Mauritania 25,000 ton 2005
=169 Djibouti 25,000 ton 2005
=171 Gibraltar 24,000 ton 2005
=171 Palau 24,000 ton 2005
=171 Laos 24,000 ton 2005
=171 Cayman Islands 24,000 ton 2005
175 Central African Republic 21,000 ton 2005
=176 Samoa 19,000 ton 2005
=176 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
178 Seychelles 17,000 ton 2005
179 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=180 Tonga 15,000 ton 2005
=180 Greenland 15,000 ton 2005
=180 Maldives 15,000 ton 2005
183 Faroe Islands 14,000 ton 2005
184 Dominica 13,000 ton 2005
=185 Solomon Islands 12,000 ton 2005
=185 East Timor 12,000 ton 2005
=187 British Virgin Islands 11,000 ton 2005
=187 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
189 Montserrat 10,000 ton 2005
=190 Chad 9,000 ton 2005
=190 Cape Verde 9,000 ton 2005
=192 Bhutan 8,000 ton 2005
=192 Eritrea 8,000 ton 2005
=192 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=195 Comoros 7,000 ton 2005
=195 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=197 Western Sahara 6,000 ton 2005
=197 Vanuatu 6,000 ton 2005
=199 Cook Islands 5,000 ton 2005
=199 Nauru 5,000 ton 2005
201 Saint Pierre and Miquelon 4,000 ton 2005
202 Kiribati 2,000 ton 2005
=203 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=203 Saint Helena 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×