×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 14.11 million ton 2005
2 China 6.17 million ton 2005
3 South Korea 4.28 million ton 2005
4 Turkey 3.63 million ton 2005
5 India 2.72 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.48 million ton 2003
6 Mexico 2.43 million ton 2005
7 Netherlands 2.16 million ton 2005
8 Poland 2.14 million ton 2005
9 Egypt 1.89 million ton 2005
10 Morocco 1.6 million ton 2005
11 Sweden 1.16 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.11 million ton 2005
12 Spain 1.03 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 953,611.14 ton 2005
13 Taiwan 911,000 ton 2005
14 United Kingdom 784,000 ton 2005
15 United States 779,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 714,248.94 ton 2005
16 Germany 704,000 ton 2005
17 Ecuador 688,000 ton 2005
18 Iraq 671,000 ton 2005
19 Philippines 639,000 ton 2005
20 Dominican Republic 638,000 ton 2005
21 Chile 611,000 ton 2005
22 Portugal 564,000 ton 2005
23 Vietnam 526,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 518,708.33 ton 2005
24 Brazil 511,000 ton 2005
25 Malaysia 440,080 ton 2005
South Asia average (profile) 408,000 ton 1998
26 Hong Kong 394,000 ton 2005
European Union average (profile) 392,692.31 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 389,861.35 ton 2002
27 Iran 371,000 ton 2005
28 Tunisia 351,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 341,312.5 ton 2005
29 Guatemala 296,960 ton 2005
30 Bulgaria 286,000 ton 2005
31 Australia 276,000 ton 2005
32 Norway 247,000 ton 2005
33 Finland 219,000 ton 2005
34 Canada 218,000 ton 2002
35 Belgium 205,000 ton 2005
36 Syria 204,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 198,088.06 ton 2005
37 Jordan 178,000 ton 2005
38 El Salvador 174,431 ton 2005
39 Lebanon 166,000 ton 2005
40 Sri Lanka 150,000 ton 2005
41 Yemen 139,000 ton 1992
=42 Senegal 133,000 ton 2005
=42 Austria 133,000 ton 2005
44 Czech Republic 127,000 ton 2005
45 Hungary 121,000 ton 2005
46 Venezuela 120,000 ton 1994
47 Ireland 119,000 ton 2005
48 Panama 116,000 ton 2005
49 Costa Rica 97,178 ton 2005
50 Slovenia 87,000 ton 2005
51 Honduras 85,950 ton 2005
52 Paraguay 82,050 ton 2005
53 Turkmenistan 80,000 ton 2005
54 Israel 78,000 ton 2005
55 Jamaica 75,000 ton 2005
=56 Slovakia 72,000 ton 2005
=56 Cuba 72,000 ton 2005
58 Latvia 71,000 ton 2005
59 Nepal 68,000 ton 2005
60 Lithuania 67,000 ton 2005
61 Yugoslavia 65,000 ton 2005
62 Mauritius 63,000 ton 2005
63 Peru 62,000 ton 2005
=64 Moldova 58,000 ton 2005
=64 Romania 58,000 ton 2005
66 Albania 57,000 ton 2005
67 Cyprus 49,000 ton 2005
68 Nicaragua 42,000 ton 2005
69 Georgia 39,000 ton 2005
70 Reunion 38,000 ton 2005
71 Angola 37,000 ton 2005
72 Botswana 32,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 31,500 ton 2005
=73 Macau 30,000 ton 2005
=73 Cote d'Ivoire 30,000 ton 2005
=73 Djibouti 30,000 ton 2005
76 Mauritania 29,000 ton 2005
=77 Guadeloupe 26,000 ton 2005
=77 Kenya 26,000 ton 2005
=77 Argentina 26,000 ton 2002
=77 Sudan 26,000 ton 2000
=81 Papua New Guinea 25,000 ton 2005
=81 Pakistan 25,000 ton 2005
83 Suriname 23,000 ton 2005
=84 Indonesia 22,000 ton 2005
=84 Netherlands Antilles 22,000 ton 2005
86 Aruba 21,000 ton 2005
=87 The Bahamas 20,000 ton 2005
=87 Armenia 20,000 ton 2005
89 Belize 19,000 ton 2005
=90 Laos 18,000 ton 2005
=90 Malta 18,000 ton 2005
92 Luxembourg 17,000 ton 2005
93 Ukraine 16,000 ton 2005
94 East Germany 15,000 ton 1990
95 Benin 14,000 ton 2005
96 Mozambique 13,820 ton 2005
=97 Bermuda 13,000 ton 2005
=97 Haiti 13,000 ton 2005
=97 Trinidad and Tobago 13,000 ton 1992
=100 Fiji 12,000 ton 2005
=100 New Zealand 12,000 ton 2005
102 Barbados 11,713 ton 2005
=103 Greece 11,000 ton 2005
=103 Gabon 11,000 ton 2005
105 Ghana 10,000 ton 2005
106 Guyana 9,694 ton 2005
=107 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=107 French Polynesia 9,000 ton 2005
=107 Cape Verde 9,000 ton 2005
=107 Nigeria 9,000 ton 2000
=111 New Caledonia 8,000 ton 2005
=111 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
=113 Tajikistan 7,000 ton 2005
=113 Kazakhstan 7,000 ton 2005
=113 Namibia 7,000 ton 2005
=113 Soviet Union 7,000 ton 1990
=117 Tanzania 6,000 ton 2005
=117 Estonia 6,000 ton 2005
=117 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=117 Grenada 6,000 ton 2005
=121 Eritrea 5,000 ton 2005
=121 Czechoslovakia 5,000 ton 1990
=123 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=123 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=123 Belarus 4,000 ton 2005
=123 Bhutan 4,000 ton 2005
=123 Singapore 4,000 ton 2005
=123 Thailand 4,000 ton 2004
=129 Liberia 3,000 ton 2005
=129 Madagascar 3,000 ton 2005
=129 Denmark 3,000 ton 2005
=129 Russia 3,000 ton 2005
=129 Croatia 3,000 ton 2005
=129 Seychelles 3,000 ton 2005
=129 Azerbaijan 3,000 ton 2003
=136 Iceland 2,000 ton 2005
=136 Burundi 2,000 ton 2005
=136 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=136 Uruguay 2,000 ton 2005
=136 Togo 2,000 ton 2005
=136 French Guiana 2,000 ton 2005
=136 Martinique 2,000 ton 2005
=136 Dominica 2,000 ton 2005
=136 Congo, Republic of the 2,000 ton 1999
=136 Bangladesh 2,000 ton 1998
=136 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 1997
147 Colombia 1,754 ton 2005
=148 Guinea-Bissau 1,000 ton 2005
=148 Chad 1,000 ton 2005
=148 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=148 Malawi 1,000 ton 2005
=148 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=148 Ethiopia 1,000 ton 2005
=148 Cameroon 1,000 ton 2002
=148 Tonga 1,000 ton 2000
=148 Burma 1,000 ton 1997
=148 Uzbekistan 1,000 ton 1996
158 Oman 600 ton 2004
159 Uganda 100 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×