×

Energy > Gas-diesel oils > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Saudi Arabia 9.17 million ton 2005
2 Indonesia 7.03 million ton 2005
3 India 5.54 million ton 2005
4 China 3.67 million ton 2005
5 United States 2.84 million ton 2005
6 Iran 2.71 million ton 2005
7 Libya 2.7 million ton 2005
8 Venezuela 2.53 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.01 million ton 2005
9 Brazil 1.94 million ton 2005
10 Russia 1.55 million ton 2005
South Asia average (profile) 1.47 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.22 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.09 million ton 2005
11 Japan 867,000 ton 2005
12 Lebanon 813,000 ton 2005
=13 Oman 728,000 ton 2005
=13 Germany 728,000 ton 2005
15 Spain 656,000 ton 2003
16 Dominican Republic 591,000 ton 2005
17 Sudan 561,000 ton 2005
18 Tanzania 545,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 487,936.36 ton 2005
19 United Arab Emirates 450,000 ton 2005
20 Australia 442,000 ton 2005
21 Greece 429,000 ton 2005
22 Yemen 406,000 ton 2005
23 Israel 341,000 ton 2005
24 Bolivia 337,000 ton 2005
Former British colonies average (profile) 330,128 ton 2005
25 Colombia 330,000 ton 1998
26 Mexico 327,000 ton 2005
27 Syria 319,000 ton 2005
28 Ecuador 311,000 ton 2005
29 Bangladesh 304,000 ton 2005
30 Malaysia 295,370 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 291,480 ton 2004
Former Spanish colonies average (profile) 281,517.68 ton 2005
31 Sri Lanka 270,000 ton 2005
32 Peru 262,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 243,131.39 ton 2005
33 Jamaica 243,000 ton 2005
34 Kuwait 231,000 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 228,179.42 ton 2005
35 Chile 227,000 ton 2005
36 Papua New Guinea 206,000 ton 2005
37 Jordan 200,000 ton 2005
38 Senegal 163,000 ton 2005
39 Angola 161,000 ton 2005
40 Kenya 153,000 ton 2005
=41 Philippines 151,000 ton 2005
=41 Martinique 151,000 ton 2005
43 Netherlands Antilles 150,000 ton 1997
Eurozone average (profile) 140,533.33 ton 2001
44 Guyana 134,657 ton 2005
45 Canada 133,000 ton 2005
46 Taiwan 132,000 ton 2005
47 Argentina 129,000 ton 2005
=48 Madagascar 122,000 ton 2005
=48 Vietnam 122,000 ton 2005
50 Cayman Islands 120,000 ton 2005
51 Costa Rica 111,063 ton 2005
52 Burma 111,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 107,826.09 ton 2003
=53 Fiji 100,000 ton 2005
=53 Algeria 100,000 ton 2005
55 Sweden 98,000 ton 2005
56 El Salvador 95,733 ton 2005
Former French colonies average (profile) 94,863.64 ton 2005
57 Macau 87,000 ton 2005
58 Hungary 82,000 ton 2005
59 Uruguay 79,000 ton 2005
60 Somalia 78,736 ton 2005
61 Ukraine 78,000 ton 2005
62 United Kingdom 77,000 ton 2005
63 Guadeloupe 75,000 ton 2005
European Union average (profile) 74,130.43 ton 2004
64 Mauritania 71,000 ton 2005
=65 Thailand 70,000 ton 2005
=65 Egypt 70,000 ton 2005
67 French Polynesia 67,065 ton 2005
68 Ireland 66,000 ton 2005
69 Gabon 64,000 ton 2005
70 Saint Lucia 63,000 ton 2005
=71 Burkina Faso 62,000 ton 2005
=71 Panama 62,000 ton 2005
=71 Suriname 62,000 ton 2005
74 Malta 61,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 60,438.05 ton 2005
=75 Georgia 55,000 ton 2005
=75 Qatar 55,000 ton 1997
=77 Mali 50,000 ton 2005
=77 Antigua and Barbuda 50,000 ton 2005
79 Haiti 47,000 ton 2005
=80 Bosnia and Herzegovina 46,000 ton 2005
=80 Seychelles 46,000 ton 2005
=80 Poland 46,000 ton 2005
83 Cuba 45,000 ton 2005
84 Romania 44,000 ton 2005
85 Faroe Islands 42,356 ton 2005
=86 Maldives 40,000 ton 2005
=86 The Gambia 40,000 ton 2005
=86 Saint Vincent and the Grenadines 40,000 ton 2005
89 Guatemala 37,000 ton 2005
90 East Timor 35,000 ton 2005
91 Barbados 34,843 ton 2005
92 Niger 34,000 ton 2005
=93 Chad 32,000 ton 2005
=93 Belgium 32,000 ton 2005
95 Pakistan 31,000 ton 2005
=96 Singapore 30,000 ton 2001
=96 South Africa 30,000 ton 1996
=98 Nigeria 29,000 ton 2005
=98 Grenada 29,000 ton 2005
100 Honduras 28,920 ton 2005
101 Marshall Islands 28,365 ton 2005
102 Denmark 28,000 ton 2005
=103 Aruba 27,000 ton 2005
=103 Western Sahara 27,000 ton 2005
105 Portugal 25,000 ton 2005
=106 South Korea 24,000 ton 2005
=106 Finland 24,000 ton 2005
108 Benin 21,000 ton 2005
109 Cameroon 20,000 ton 2005
110 Cape Verde 18,616 ton 2005
=111 Liberia 18,000 ton 2005
=111 Belize 18,000 ton 2005
=113 Saint Pierre and Miquelon 17,000 ton 2005
=113 Netherlands 17,000 ton 2005
=113 Nepal 17,000 ton 1997
116 Anguilla 16,800 ton 2005
117 Cyprus 16,000 ton 2005
118 Sierra Leone 15,500 ton 2005
=119 Norway 15,000 ton 2005
=119 Cook Islands 15,000 ton 2005
=119 Nicaragua 15,000 ton 2005
122 Togo 13,000 ton 2005
=123 Dominica 12,000 ton 2005
=123 Croatia 12,000 ton 2005
=125 Eritrea 11,000 ton 2005
=125 Djibouti 11,000 ton 2005
=125 Namibia 11,000 ton 2005
=128 Solomon Islands 10,000 ton 2005
=128 Reunion 10,000 ton 2005
=128 Estonia 10,000 ton 2004
=131 Uzbekistan 9,000 ton 2005
=131 French Guiana 9,000 ton 2005
=131 Czech Republic 9,000 ton 2005
=131 Mozambique 9,000 ton 2005
=131 Ghana 9,000 ton 1997
=136 Central African Republic 8,000 ton 2005
=136 Zimbabwe 8,000 ton 2005
=136 Brunei 8,000 ton 2005
=139 Equatorial Guinea 7,000 ton 2005
=139 Saint Kitts and Nevis 7,000 ton 2005
=139 Zambia 7,000 ton 2005
=139 Slovakia 7,000 ton 2003
143 Hong Kong 6,300 ton 2005
=144 Ethiopia 6,000 ton 2005
=144 Slovenia 6,000 ton 2005
=144 Albania 6,000 ton 2002
147 Montserrat 5,500 ton 2005
=148 Botswana 5,000 ton 2005
=148 Austria 5,000 ton 2005
=148 Guinea-Bissau 5,000 ton 2005
151 Democratic Republic of the Congo 4,400 ton 2005
=152 Falkland Islands (Islas Malvinas) 4,000 ton 2005
=152 Lithuania 4,000 ton 2005
=152 Belarus 4,000 ton 2005
=152 Malawi 4,000 ton 1998
=156 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=156 Bhutan 3,000 ton 2005
=156 Tunisia 3,000 ton 2005
=159 Mauritius 2,000 ton 2005
=159 Moldova 2,000 ton 2005
=159 Morocco 2,000 ton 2005
=159 Bulgaria 2,000 ton 2005
=159 Comoros 2,000 ton 2005
164 Saint Helena 1,800 ton 2005
=165 Turkey 1,000 ton 2005
=165 Rwanda 1,000 ton 2005
=165 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=165 New Zealand 1,000 ton 2005
=165 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=165 Latvia 1,000 ton 2005
=165 Iceland 1,000 ton 2005
172 Congo, Republic of the 470 ton 2005
173 Uganda 270 ton 2005
174 Paraguay 120 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×